Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • MAREANO
  2006
  Bilder fra CAMPOD
  Håkon Mosby
  havbunn
  MAREANO
  R47-VL51
  Tokt
  Anemone, stein og svamp på havbunn.
 • MAREANO
  2006
  Bilder fra CAMPOD
  Håkon Mosby
  MAREANO
  Tokt
  Undervannsbilde
  Svamper. R44VL48.
 • MAREANO
  2006
  Bilder fra CAMPOD
  Håkon Mosby
  MAREANO
  Tokt
  Undervannsbilde
  Blokålkorall, svamper og slangestjerner. R33VL35
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Traktsvamp (Axinella infundibuliformis) og brokkolikorall (Drifa glomerata) samt flere uidentifiserte svamper på 180 m dyp på sokkelen nord på Røstbanken. R751VL779 still a-00-06-40
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  steinbunn
  Steinbunn med glassvamper og lærkorallen Gersemia. Stasjonsnummer: R764VL792_d-00-15-32
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Eremittkreps (Paguridae) på Kålrabisvamp (Geodia baretti). Stasjonsnummer: R743VL771_still_e-00-09-29
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Mudderbunn med hydroiden Candelabrum, "stilksvamp" og børstemarkrør. R765VL793_d-00-05-50
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Grus med skorpeformete svamper, uer og sei. R761VL789_d-00-04-56
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Grusbunn med svamp. R758VL786_c-00-09-48
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Steinbunn med svamper (Geodia baretti, Antho dichotoma, skorpedannende svamper, og andre) og hydrokoraller (Stylasteridae). R744VL772_still_a-00-00-25
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Sjøstjernen Pontaster og glassvamp. R750VL778_c-00-10-28
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Svamper på steinbunn. R729VL756_b-00-03-25
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Uidentifisert svamp. R730VL758_still_a-00-01-03
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  Sandig grus med svamp og mudderbunnsjørose. R735VL763_c-00-04-26
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2011
  korall
  koraller
  korallrev
  På stilken til svampen Stylocordyla står det ofte små krepsdyr. R746VL774 still a-00-07-02
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2013
  korall
  koraller
  korallrev
  svamper
  På mudderbunn i det dype Norskehavet er den fascinerende kjøttetende svampen Chodrocladia gigantea svært vanlig. Dette bildet er tatt på 770 meters dyp (Storegga). R1259VL1298 still a-00-11-50
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2013
  korall
  koraller
  korallrev
  svamp
  Sjøliljen til venstre i bildet kommer opp i vannstrømmene ved hjelp av det underlaget som den svampen byr på. Både sjøliljene og svampene lever av å filtrere ut partikler, men svampene skiller seg ut ved at de filtrerer ut svært små partikler. R1276VL1315-still-e-00-05-40
 • Mareano
  hav
  havbunn
  Høsttokt 2013
  korall
  koraller
  korallrev
  Svampskog med bladformede svamper (Axinella sp. og Phakellia sp.), ulike skorpedannende svamper, blomkålkoraller og anemoner på ca. 490 meters dyp (Storegga). R1251VL1288 b-00-10-39
 • Mareano
  bløtkorall
  hav
  havbunn
  Sommertokt 2014
  svamp
  Svampskog. Flere svamparter, en brosme og bløtkorallen Gersemia viser på bildet. (Storneset, utenfor Møre) R1339VL1380 b-00-05-44
 • Mareano
  bløtkorall
  hav
  havbunn
  Sommertokt 2014
  svamp
  Medusahode, glassvamper og små bløtkoraller. Ca 700 m dyp på Storneset utenfor Møre. Fig.4. R1340VL1381 b-00-04-36
 • Mareano
  hav
  havbunn
  koraller
  Sommertokt 2014
  svamper
  Rød og hvit variant av sikksakk-korallen Madrepora oculata, i tillegg til ulike svamper. Storneset. R1353VL1396 still a-00-12-22
 • Mareano
  korall
  koraller
  undervann
  Svampsamfunn på bløtbunn. R1512VL1560-00-48-22
 • Mareano
  hav
  korall
  korallrev
  Svampen Geodia atlantica er stor som en bøtte. En uer skjuler seg mellom svamp og stein. Fra Havforskningsrapporten 2013, side 131 - 132
 • Mareano
  fiske
  fiskeri
  fiskerieffekt
  skade
  svamp
  Svamp i lav forekomst i et område med stor trålaktivitet. Havforskningsrapporten 2013, side 65
 • Mareano
  fiske
  fiskeri
  fiskerieffekt
  skade
  Svamp i lav forekomst i et område med stor trålaktivitet. Havforskningsrapporten 2013, side 65