Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Tonje Nesse Forland
  Apolemia uvaria
  CRIMAC
  kolonimanet
  perlesnormanet
  CRIMAC forsøk på Austevoll. Dette var eit av dei første forsøka gjort på HI sitt nye sjøanlegg på Austevoll. Vi gjorde ekkoloddmålingar på 6 grupper av laks med ulik storleik, ei gruppe om gongen, for å utvikle metodar for å bestemme storleiken på laks ved hjelp av breibandsakustikk. Den siste måleperioden vart ramma av angrep frå perlesnormanet, men vi kom i mål til slutt.
 • Tonje Nesse Forland
  Apolemia uvaria
  CRIMAC
  kolonimanet
  perlesnormanet
  CRIMAC forsøk på Austevoll. Dette var eit av dei første forsøka gjort på HI sitt nye sjøanlegg på Austevoll. Vi gjorde ekkoloddmålingar på 6 grupper av laks med ulik storleik, ei gruppe om gongen, for å utvikle metodar for å bestemme storleiken på laks ved hjelp av breibandsakustikk. Den siste måleperioden vart ramma av angrep frå perlesnormanet, men vi kom i mål til slutt.
 • Tonje Nesse Forland
  Apolemia uvaria
  CRIMAC
  kolonimanet
  perlesnormanet
  CRIMAC forsøk på Austevoll. Dette var eit av dei første forsøka gjort på HI sitt nye sjøanlegg på Austevoll. Vi gjorde ekkoloddmålingar på 6 grupper av laks med ulik storleik, ei gruppe om gongen, for å utvikle metodar for å bestemme storleiken på laks ved hjelp av breibandsakustikk. Den siste måleperioden vart ramma av angrep frå perlesnormanet, men vi kom i mål til slutt.
 • Tonje Nesse Forland
  Apolemia uvaria
  CRIMAC
  kolonimanet
  perlesnormanet
  CRIMAC forsøk på Austevoll. Dette var eit av dei første forsøka gjort på HI sitt nye sjøanlegg på Austevoll. Vi gjorde ekkoloddmålingar på 6 grupper av laks med ulik storleik, ei gruppe om gongen, for å utvikle metodar for å bestemme storleiken på laks ved hjelp av breibandsakustikk. Den siste måleperioden vart ramma av angrep frå perlesnormanet, men vi kom i mål til slutt.
 • Tonje Nesse Forland
  Apolemia uvaria
  CRIMAC
  kolonimanet
  perlesnormanet
  CRIMAC forsøk på Austevoll. Dette var eit av dei første forsøka gjort på HI sitt nye sjøanlegg på Austevoll. Vi gjorde ekkoloddmålingar på 6 grupper av laks med ulik storleik, ei gruppe om gongen, for å utvikle metodar for å bestemme storleiken på laks ved hjelp av breibandsakustikk. Den siste måleperioden vart ramma av angrep frå perlesnormanet, men vi kom i mål til slutt.
 • Heidi Gabrielsen
  skolest
  Skolestfangst i kurv.
 • Thomas de Lange Wenneck
  Atlas of the Barents Sea Fishes
  Barentshavet
  Fiskeatlas
  Coryphaenoides rupestris. Samme art, men bilde ikke brukt i fiskeatlas.
 • EPIGRAPH
  blålange
  Hardanger
  Hardangerfjorden
  havbunn
  kyst
  Molva dipterygia
  økosystem
  Bløtbunnkorallskog i Onarheimsfjorden. Bambuskorall og blålange. EH14VL1-stilla1-00-20-14
 • Thomas de Lange Wenneck
  Atlas of the Barents Sea Fishes
  Barentshavet
  Boreogadus saida
  Fiskeatlas
  torsk
  Torsk (Boreogadus saida)
 • Geir Pedersen
  Koraller
  LoVe tokt
  Koraller ved LoVe havobservatorium i Vesterålen. LoVe tokt med Dr. Fridtjof Nansen (HI, UiB/ÆGIR, develogic) februar 2021.
 • Geir Pedersen
  LoVe tokt
  node 1
  skrei
  En skrei oppi satellitten til node 1. LoVe tokt med Dr. Fridtjof Nansen (HI, UiB/ÆGIR, develogic) februar 2021.
 • Leif Nøttestad
  grindhval
  makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  Flokk med grindhvaler i Færøysk sone under første del av toktet med Eros. Makrelltokt 2021.
 • Erling Boge
  Finnhval
  hval
  makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  Finnhval observert tett på Eros i nordvestlige Norskehavet. Makrelltokt 2021
 • Erling Boge
  Finnhval
  makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  Finnhval observert tett på Eros i nordvestlige Norskehavet. Makrelltokt 2021
 • Leif Nøttestad
  makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  undervannsbilde
  Undervannsbilde fra GoPro kamera av makrell 180 nmi vest av Vesterålen. Makrelltokt 2021
 • Leif Nøttestad
  makrell
  Makrelltokt
  Makrelltokt 2021
  tokt
  Stor og feit makrell fanget ombord på Eros omlag 100 nmi vest av Vesterålen. Makrelltokt 2021
 • makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  Stor makrell på 500-600 gram filmet ved 75 grader nord under makrell-økosystemtoktet ombord på Eros. Makrelltokt 2021
 • Leif Nøttestad
  makrell
  tokt
  Makrelltokt 2021
  Postsmolt Atlantisk laks tatt nær overflaten på Eros under makrell-økosystemtoktet 2021. Makrelltokt 2021
 • Leif Nøttestad
  makrell
  tokt
  Makrelltokt 2021
  Stor sild og stor nvg-sild fanget kun 6 nmi vest av Jan Mayen. Makrelltokt 2021
 • makrell
  Makrelltokt 2021
  tokt
  økosystemtoktet 2021
  Undervannsbilder makrell i Svalbardsonen makrell-økosystemtoktet 2021 på Eros. Makrelltokt 2021
 • Rokas Kubilius
  CRIMAC
  GOSars
  tokt
  Survey
  Acoustic
  Trawl
  Barents sea
  catch
  fish
  kongekrabbe
  2021.11.10-21 CRIMAC acoustics and trawl survey by G.O.Sars in Barents sea. The catch
 • Rokas Kubilius
  CRIMAC
  GOSars
  tokt
  Survey
  Acoustic
  Trawl
  Barents sea
  catch
  fish
  reke
  2021.11.10-21 CRIMAC acoustics and trawl survey by G.O.Sars in Barents sea. The catch
 • Rokas Kubilius
  CRIMAC
  GOSars
  tokt
  Survey
  Acoustic
  Trawl
  Barents sea
  catch
  fish
  2021.11.10-21 CRIMAC acoustics and trawl survey by G.O.Sars in Barents sea. The catch