Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Kjartan Mæstad
  trål
  tråldekk
  tråling
  Sildegytingstoktet 2016, gytetokt på nvg-sild, Libas. 2. til 10. mars.
 • Torhild Dahl
  Formidling
  Forskningsformidling
  Forskningstorget
  Mikroplast
  Plast
  HI sin stand under Forskningstorget 2018 handla om plast og mikroplast i havet.
 • Oda Linnea Brekke Iden
  antarktis
  dårlig vær
  ekkolodd
  havforskningsinstituttet
  krilltokt
  kronprins haakon
  måler
  måling
  moring
  oseanografi
  sonar
  sørishavet
  tokt
  utstyr
  Det er flere moringer som er satt ut under Kronprins Haakons tokt til Antarktis. Dette er ekkolodder med flere sonarer. Den synker ned på bunnen og måler alt liv som rører seg rundt den. Moringene er store og tunge. Det er derfor viktig å bruke riktig utstyr og være forsiktig – spesielt i dårlig vær, når man skal hente dem opp igjen.
 • Erlend Astad Lorentzen
  Bunntrål
  fiskeri
  Mannskap
  Matros
  redskap
  Trål
  Botntrålen kjem opp. Økosystemtokt i Barentshavet 2018, med "G.O. Sars"
 • Ægir
  Ægir6000
  Atomubåt
  Komsomolets
  Radioaktivitet
  ROV
  Stråling
  Ubåt
  ROV-en Ægir 6000 arbeidet på vraket av den russiske atomubåten Komsomolets på 1700 meters dyp i Norskehavet, sørvest av Bjørnøya.
 • ægir
  ægir6000
  atomubåt
  komsomolets
  radioaktiv forurensning
  ROV
  stråling
  til-ekstern
  til-eksternt
  ubåt
  Innsamling av vannprøve fra ventilasjonsrøret på Komsomolets. Bilde tatt med ROV Ægir 6000.
 • Stine Hommedal
  g.o.sars
  komsomolets
  ROV ægir
  ROV Ægir montert på G.O. Sars.
 • Stine Hommedal
  ctd
  Komsomolets
  CTD i hangaren på G.O. Sars
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  Ægir
  Ægir 6000
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  ubåt
  Levende organismer fra ubåten Komsomolets på 1700 m dyp. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra strålevernet. Stig Vågenes ROV pilot.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.
 • Stine Hommedal
  atomubåt
  cesium137
  CTD
  G.O. Sars
  Komsomolets
  radioaktiv
  radioaktiv forurensning
  sovjetisk
  til-eksternt
  ubåt
  ubåttokt
  Vannprøver
  Prøvetaking om bord på G.O. Sars. Tokt til atomubåten Komsomolets i juli 2019 med ROV Ægir, i samarbeid med strålevernet (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), ledet av Hilde Elise Heldal, og med Andrey Volynkin fra HI. Louise Kiel Jensen og Justin Gwynn fra Strålevernet og deltakere fra NMBU og Typhoon.